Župne obavijesti 3.12. – 10.12.2023.

  ŽUPNE OBAVIJESTI KROZ OVAJ TJEDAN: 03.12. – 10.12.2023.

  • U utorak sastanak Caritas u 18.00.
  • U četvrtak sastanak Ekonomskog vjeća u 19.00.
  • Župna Kateheza petak
   u 12.30. prvopričesnici
   u 14.30. krizmanici
  • U subotu župna kateheza
   6. i 7. razreda u 9.00.
   4. i 5. razreda u 10.00.
  • Od ove nedjelje započinje vrijeme Adventa, mise su zornice od utorka do petka, subotu misa navečer, dok nedjeljom misa zornica, ostale mise prema rasporedu
  • U uredovno vrijeme, i poslije mise zornice upis misa osobno (bez sms poruka i poziva, mailova) za iduću godinu do Magdalenja, ponesite sa sobom Obiteljsku knjižicu

  Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu, jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilo obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo“

  (2Kor 7-8) Za svaki dar iskreno hvala i Božji blagoslov

  • Tisak Glas Koncila
  • NAJAVLJUJEMO!

  U prodaji će biti župni kalendar 12-lisni po cijeni od 3.00. eura i jednolisni 0.50.eura od nedjelje 19.11. nakon svake mise na pultu biti će mogućnost kupnje

  Župne obavijesti 3.12. – 10.12.2023.
  Scroll to top