Znate li kako se nazivaju korizmene nedjelje?

Korizma broji šest korizmenih nedjelja, a u liturgijskoj tradiciji hrvatskog naroda svaka korizmena nedjelja ima svoje ime:

PRVA – Čista – jer dolazi iza Čiste srijede (Pepelnice).

DRUGA – Pračista – ili Pačista – još čišća od prve koja se naziva Čista

TREĆA – Bezimena – jer joj se nije davalo ime iz poštovanja prema korizmi i prema muci Isusovoj

ČETVRTA – Sredoposna – jer je na polovici korizmenog posta.

PETA – Gluha – te nedjelje pjevalo se bez pratnje orgulja, pokrivale bi se slike i kipovi u crkvi, zastirali bi se križevi kako bi crkveni prostor izgledao što jednostavnije, a sve poradi veličine svetih dana koji se bliže: muke, smrti i uskrsnuća Gospodinova.

ŠESTA – Cvjetnica ili Cvjetna nedjelja – liturgija Cvjetnice obilježena je čitanjem ili pjevanjem Muke. Naziv je dobila zbog procesije s grančicama u spomen na Isusov ulazak u Jeruzalem, kada ga je puk dočekao poklicima Hosana Davidovu Sinu, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

U sveopćoj Crkvi, četvrta korizmena nedjelja zove se Laetare – Veseli se! – prema riječima ulazne pjesme iz Knjige proroka Izaije: Veseli se, Jeruzaleme, kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime, svi koji ste nad njim tugovali! Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove. (Iz 66,10-11)

Korizmene nedjelje izuzete su od pokorničkog karaktera korizme, jer svaka nedjelja, pa i korizmena, ima pečat uskrsnuća Gospodnjega u tjednom ritmu života kršćana.

Znate li kako se nazivaju korizmene nedjelje?
Scroll to top