Raspored misa 25.02.-03.03.2024.

Nedjelja 25.2.         DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
„Pačista“
7.30. + Lehman Darinka(g) i Josip
 
                 9.00. MISA U LUŽANU
                                 + Meštrić Rudolfa, Bešenić Antuna, Ivana i Stjepana.,
                                   Ob. Arlovi i Mohenski
 
                10.30. MISA ZA SVE ŽUPLJANE
Ponedjeljak 26.2.18.00. PROSLAVA 20.GODIŠNJICE ŽUPNOG CARITASA
                       + Djelatnice župnog Caritasa
Utorak
27.2.
17.30. KRIŽNI PUT PA MISA
                         + Ob. Pintarić, Sabolić i Zvonimir Bobek
Srijeda
28.2.
7.30. 7.30. + Za nakanu za ozdravljenje
18.00. ŽUPNA TRIBINA ZA RODITELJE
                         KRIZMANIKA I PRVOPRIČESNIKA
Četvrtak
29.2.
18.00. + Žugec Juraj, Dragica i Ivan, Ob. Smoljenec i Žugec
 
              19.00. do 7.00. CJELONOĆNO KLANJANJE
Petak
01.3.
17.30. KRIŽNI PUT PA MISA
       + Keretić Antun i Ob., Dragutin Kolarić i Vjekoslavu
Subota
02.3.
18.00. KUMULATIVNA MISA
 1/ Šempet Marija(g) 2/ Marija i Petar Matečak, Ivan Purgar i Ob. Golubić
3/ Večerić Terezija(g), Mijo i Marica Večerić 4/ Vjekoslav (g) i Vjekoslavu Zeljak
5/ Mirka i Vjekoslavu Bošnjak 6/ Horvat Đurđicu(g)7/ Bubnjarić Dragutin(g) Mira i Boris,Cmrečak Franjo i Milka 8/ Želježnjak Dragutin i Ivka 
9/ Turković Zvonko, Antonović Ivica i Ob. Njegoč
10/ Šimunec Petar i Štefanija, Ob. Šimenc i Toplak
Nedjelja 03.3. TREĆA KORIZMENA NEDJELJA
„Bezimena“
 
Ned.03.            7.30. + Ob. Kolarić i Domislović
 
                         9.00. MISA U LUŽANU
                                 + Stanko(g) i Katarina Kaniški, Ob. Kušter
 
                         10.30. MISA ZA SVE ŽUPLJANE
Raspored misa 25.02.-03.03.2024.
Scroll to top