Raspored misa 15.1.2023. – 22.1.2023.

Nedjelja 15.1.DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

7.30. + Za ozdravljenje jedne osobe

9.00. MISA U LUŽANU
+ Ob. Augusta Lončarić, Ob. Đurđek Lovre, i Stanka Kušter

10.30. ZA SVE ŽIVE ŽUPLJANE
Ponedjeljak 16.1.NEMA SV. MISE
Utorak 17.1.18.00. + Vitez Rudolf
Srijeda 18.1.7.30. + Na nakanu za ozdravljenje
Četvrtak 19.1.18.00. + Duše u čistilištu
Petak 20.1.7.30. + Na nakanu

19.00. SUSRET BUDUĆIH MLADENACA U CRKVI
Subota 21.1.7.30. + Na čast sv. Vinku- daruju vinogradari

18.00. KUMULATIVNA MISA

1/ Manić Pava i za duše u čistilištu
2/ Ob. Kapitan i ob. Božić
3/ Levatić Stjepan(god) i Ob. Levatić, Kolarić, Vugrinec i Novak

Nedjelja 22.1.TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

7.30. + ZA SVE ŽIVE ŽUPLJANE

9.00. MISA U LUŽANU
+ Matečak Ivan(god), Ob. Matečak, Đuranec i Čurila

10.30. + Horvat Mladen(god)
Raspored misa 15.1.2023. – 22.1.2023.
Scroll to top