Raspored misa 12.11.2023. – 19.11.2023.

Nedjelja 12.11.TRIDESETA I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

7.30. + Minđek Đuro(g) i Vidiček Stjepan

9.00. + MISA U LUŽANU
+ Petar Đurđek, August i Danica

10.30. MISA ZA SVE ŽIVE ŽUPLJANE
Ponedjeljak 13.11.NEMA SV. MISE
Utorak 14.11.18.00. + Ob. Žigmund, Kasap, Pehnec i Jurman
Srijeda 15.11.7.30. + Pavlović Jela(g) i za duše u čistilištu
Četvrtak 16.11.18.00. + Čavlek Zvonimir(g)
Petak 17.11.7.30. + Štefanija Kranjčec
Subota 18.11.11. MISA ZAHVALNICA
ZLATNI PIR OB. ŠIMUNEC DRAGUTINA I ŠTEFANIJE

18.00. KUMULATIVNA MISA

1/ Marija i Đuro Škrlec 2/ Miklošić Magdalena(g) i Vlado, Ob. Miklošić i Novak
3/ Ob. Žabčić, Digula, Markuš Marija i Fran Lazar 4/ Pofuk Zlata(g) i Ivan
5/ Ob. Korenić, Herceg, Peršić i Medved 6/ Franjo Đurđek 7/ Kaniški Stjepan, Aleksa i Marija(g) 8/ Vitez August(g) Anu i Josipa 9/ Hofman Katarina(g)
10/Štefanija Čurila(2.spr.) 11/ Benčić Nada(g) i Dragutin
12/ Cvek Ana i August, Sabati Marija
13/ Mirka i Vjekoslavu Bošnjak, Blaslov Žarko
Nedjelja 19.11.TRIDESETA I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

7.30. + Bobek Zvonimir(g)

9.00. + MISA U LUŽANU
+ Horvat Ivan i Ob.,Ob. Lukinec, Medved,Čovran, Žuna

10.30. MISA ZA SVE ŽIVE ŽUPLJANE
Raspored misa 12.11.2023. – 19.11.2023.
Scroll to top