Raspored misa 1.10.2023. – 8.10.2023.

Nedjelja 1.10.DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

7.30. + Na čast Bl. Alojziju Stepincu

9.00. + MISA U LUŽANU
Kaniški Marijan i Ob., Kaniški Stanko, Stjepan i Ana

10.30. MISA ZA SVE ŽIVE ŽUPLJANE
Ponedjeljak 2.10.NEMA SV. MISE
Utorak 3.10.18.00. + Skupnjak Magdalena(god) i Ob. Kovačić
Srijeda 4.10.7.30. + Mandić Mato, Pavica i Miladin, i za duše u čistilištu

18.00. MISA U DONJEM KNEGINCU
+ Štefaniju Kranjčec(2.spr.)
Četvrtak 5.10.18.00. + Bubnjarić Josip i Marija, Ivan i Marija Bubnjarić,
Brckan Branka, Cikač Petar i Božidar
Petak 6.10.7.30. + Ob. Velent, Šalomon,Karažinec i Horvat,
Ivanu Lukinec i Mirjanu Vuk
Subota 7.10.16.00.VJENČANJE
17.00. KRŠTENJE
18.00. KUMULATIVNA MISA

1/ Cvek Vlado(god) Vesna i Kruno Kanižić,Rutić Mato i Štefanija, Ivan Rogina 2/ Milka i Izidor Mikulčić 3/ Krunoslav Kesele(god) 4/ Ob. Ljubek i Kezele 5/ Ana Jurinec(3.spr.) 6/Horvatić Dragutin i Marija, Konjar Miroslav, Čanjevac Josip 7/ Borović Milka i Vlatko, Čanjevac Vjekoslav i Ana 8/ Stjepan Vugrinec(god) Ob. Stjepana Banić i Ob. Ivana Vugrinec 9/ Franjo Prstec, Ob.Cvek, Marija Magdić, Anica Brožić 10/ Keretić Vjekoslav(god) i Ob.Vitez Franjo i Ob., Trtinjak Vladimir(god) 11/ Terezija i Antun Štimac 12/Ob. Kumanović i Toplak
13/ Ob. Bencek i Pomper 14/ Aleksa Kolarić(god) i Ob. Kolarić, Vukalović i Čorić 15/ Stjepan, Mirko i Marija Šantek, Ob. Čurila,Tomo i Marija Đurasek 16/ Štefanija Benčić(god) i Ob. Benčić, Ob. Koprek, Bobek,Novak
Nedjelja 8.10.DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

7.30. + Ob. Žigmund i Kasap

9.00. + MISA U LUŽANU
+ Buchen Ernest Anton(3.spr.)

10.30. MISA ZA SVE ŽIVE ŽUPLJANE
Raspored misa 1.10.2023. – 8.10.2023.
Scroll to top