Raspored misa 03.03.-10.03.2024.

Nedjelja 03.3.            TREĆA KORIZMENA NEDJELJA
„Bezimena“
             7.30. + Ob. Kolarić i Domislović
 
             9.00. MISA U LUŽANU
                      + Stanko(g) i Katarina Kaniški, Ob. Kušter
 
              10.30. MISA ZA SVE ŽUPLJANE
Ponedjeljak 04.3.NEMA SV. MISE
Utorak 05.3.17.30. KRIŽNI PUT PA MISA
        + Novak Slava(g), Mirko Keretić(g), Marija i Mijo Korenić
i Slava Dobršek
Srijeda
06.3.
7.30. Za žive iz Ob. Čavlek
Četvrtak
07.3.
18.00. + Ob. Šimunec, Novotny, Hranić, Slavko Kranjčec,
              Josip Petrić, Vinko Šestak
            + Vupora Josip
Petak
08.3.
17.30. KRIŽNI PUT PA MISA
           + Dragutin i Matilda Keretić,Ob. Jagešić,Ob. Čep Branka
           + Sven Ribić
Subota
09.3.
18.00. KUMULATIVNA MISA

1/ Đuro Šemiga(g) i Marija,Vera i Marko Janović 2/ Ob. Pakšec i Sačić
3/ Na nakanu  4/ Đurđek Matilda i Josip, Novosel Branko 5/ Bajs Cvetko i Snježana, Ob. Njegovec, Lazar Mladen 6/ Draga Pintarić, Ana Vugrinec i Đuka
7/ Erjavec Marija, Ivka Sabolić,Lukačić Marija i Jurak Anđela 8/ Šemiga Nikolina, Ob. Lončarić, Bakarić i Šemiga 9/ Rudolf, Terezija, Gabrijela i Stjepan Kos, Ob. Lukinec 10/ Zorko Stanislav(2.spr.) 
Nedjelja 10.3. ČETVRTA  KORIZMENA NEDJELJA
„ Sredoposna “
     7.30. + Šincek Josip i Marija-Ruža
 
      9.00. MISA U LUŽANU
               + Ivan Medved
 
        10.30. MISA ZA SVE ŽUPLJANE
Raspored misa 03.03.-10.03.2024.
Scroll to top